Thos tennis - Mgr Borretweg 21 Grave - routebeschrijving

Thos social media

Volg Thos op de voet:

Thos nieuws

Met ingang van 14 april is het mogelijk om in te...
 Afgelopen zondag zijn de volgende prijzen...
Vanaf 15 maart is er in Grave weer een sportzaak...
Al weer bijna een jaar geleden werd Maximum...
Hallo jongens en meisjes,
Het aftellen is begonnen. Over een paar weken...
Op dinsdag 04 februari 2014 wordt de jaarlijkse...

Verplichte bardienst

Het paviljoen heeft een belangrijke rol binnen Thos. Aan de ene kant zorgt het voor de broodnodige inkomsten om de vereniging draaiende te houden. Daarnaast is er natuurlijk de belangrijke sociale functie, als ontmoetings plek voor alle leden. Hierdoor streven we er naar om het paviljoen alle door de weekse avonden open te doen in de periode van 01 april tot en met 31 oktober. In de periode 01 november tot en met 31 maart zal het paviljoen geopend zijn op de maandag-, woensdag- en vrijdagavond en tijdens activiteiten.

Een aantal jaren geleden bleek echter dat de bemensing van het paviljoen niet meer voor 100% op vrijwillige basis kon. Hierdoor hebben we toen besloten om de verplichte bardienst in te voeren. In principe geldt deze bardienst voor alle leden van Thos, die verder niet actief zijn in een commissie.

Hoe werkt de verplichte bardienst?

In het eerste kwartaal van het jaar wordt naast de contributie een bedrag van € 45,- extra afgeschreven. In de loop van het jaar krijg je dit bedrag terug, € 15,- per gedraaide bardienst. We gaan er dus vanuit dat iedereen drie keer per jaar een bardienst moet draaien.

Via de digitale bardienstplanner (inloggen op www.jiba-afhangbord.nl) kan ieder lid die bardienst moet draaien zijn/haar bardiensten zelf inplannen. Elk lid is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij de benodigde bardiensten in roostert. Indien bardiensten niet ingeroosterd zijn, drie weken voordat de betreffende datum aanbreekt, zal de paviljoencommissie leden in plannen die op dat moment de minste bardiensten hebben ingepland voor zich zelf.

Het inplannen gaat heel eenvoudig. Nadat je ingelogd bent op Jiba Afhangbord klik je in de linkerkolom op "Bardienst". Daarna krijg je een soort van kalender te zien waar steeds drie maanden op staan. Normaal gesproken zijn er drie kleuren: rood wil zeggen dat alle diensten al vol zitten en blauw wil zeggen dat het paviljoen gesloten is. Het gaat om de datums die groen zijn. Daar is nog een mogelijkheid om een bardienst in te plannen. Klik op de betreffende datum, en vervolgens verschijnt links het overzicht van de beschikbare tijden. Indien je nu op inplannen klikt, staat de dienst vast. Twee weken en twee dagen voor de betreffende dienst ontvang je nog een herinneringsmail.

Bij aanvang van je bardienst wordt je wegwijs gemaakt door het lid van de paviljoenscommissie. Als bardienst hoef je nooit het paviljoen te open of (alleen) af te sluiten. Ook het tellen van het kasgeld en het opbergen daarvan is absoluut geen taak voor de leden. In de drukke tijden is er meestal naast het lid van de paviljoenscommissie nog een Thos lid aanwezig die een barienst moet draaien.

We werken met verschillende tijden. Dit is sterk afhankelijk van de activiteiten en de verwachte drukte. Het woord "bardienst" wil niet zeggen dat u alleen maar koffie of frisdrank hoeft in te schenken achter de bar. Iedereen is multi inzetbaar voor de werkzaamheden die op dit moment nodig zijn. Hierbij kunt u denken aan voorraad bij vullen, in de keuken hapjes klaar maken of snacks klaar maken, glazen ophalen in het paviljoen, paviljoen op ruimen, etc. Kortom alle voorkomende werkzaamheden binnen het paviljoen die op dat moment noodzakelijk zijn.

Geen activiteiten waardoor het paviljoen dicht is, en dan?

Mocht een bardienst niet door gaan omdat het paviljoen niet open gaat, bijvoorbeeld door dat de activiteit is afgelast, dan heeft u toch aan uw bardienst verplichting voldaan. U hebt zich beschikbaar gehouden voor die betreffende dienst. U krijgt dan ook gewoon het bedrag van € 15,- uitbetaald.

U dient er zelf zorg voor te draaien dat u in het jaar alle drie de bardiensten ingepland hebt. Niet ingeplande bardiensten worden in principe niet terug betaald. Plan dus tijdig uw bardiensten in, dit kan al vanaf medio december.

Wilt u absoluut geen bardienst draaien, dan heeft u de mogelijkheid om dit aangegeven. Het bedrag van € 45,- wordt dan gezien als afkoop van de verplichte bardienst.

Mocht u absoluut niet kunnen op het geplande tijdstip, dan moet u zelf uw dienst ruilen. Mocht u op het laatste moment verhinderd zijn dan dient u contact op te nemen met Appie de Wit (0486-475536 of wille122 [apeslinger] hetnet [dot] nl).

Uitbetaling bardienst

In principe krijgt u na afloop van uw bardienst het bedrag van € 15,- contant uitbetaald. Het kan echter gebeuren dat er nauwelijks omzet is geweest, waardoor er een tekort is aan kasgeld. In dat geval zal het bedrag aan het einde van de maand via de bank worden overgemaakt.

Indien u afgebeld wordt voor de bardienst, omdat het paviljoen niet open gaat, wordt het bedrag eveneens aan het einde van de maand via de bank overgemaakt. 

Wie moet er bardienst draaien?

In principe moeten alle leden bardienst draaien. Hierop zijn een tweetal uitzonderingen:

  • Leden die reeds actief zijn in een commissie zijn vrijgesteld van bardienst.
  • Leden onder en boven een bepaalde leeftijdsgrens zijn eveneens vrijgesteld van bardienst.

De leeftijdsgrenzen zijn met ingang van 01-01-2010 aangepast. Om geen problemen te krijgen met onze vergunningen is de minimum leeftijd 18 jaar. Deze leeftijd dient op 01 januari bereikt te zijn. Bent u op 01 januari dus nog 17 jaar, dan wordt u pas in het jaar er na ingepland.

Als maximum leeftijd is 73 jaar aangehouden. Ook hiervoor is de regel dat deze leeftijd op 01 januari bereikt dient te zijn. Bent u op 01 januari dus nog 72 jaar, dan wordt u nog gewoon een jaartje ingepland.

Mocht u van mening zijn dat er op u bijzondere omstandigheden van toepassing zijn om geen bardienst te hoeven verrichten, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur. Per omstandigheid zullen zij een besluit nemen of u inderdaad vrijgesteld wordt voor verdere bardiensten.

Hoofdsponsors

Fotogalerij