Thos tennis - Mgr Borretweg 21 Grave - routebeschrijving

Thos social media

Volg Thos op de voet:

Thos nieuws

Met ingang van 14 april is het mogelijk om in te...
 Afgelopen zondag zijn de volgende prijzen...
Vanaf 15 maart is er in Grave weer een sportzaak...
Al weer bijna een jaar geleden werd Maximum...
Hallo jongens en meisjes,
Het aftellen is begonnen. Over een paar weken...
Op dinsdag 04 februari 2014 wordt de jaarlijkse...

Tennistrainingen Jeugd Thos

Tennis is op voetbal na, de grootste sport in Nederland. Tennis is coördinatief gezien een moeilijke sport. Het is niet eenvoudig om het goed aan te leren. Goede tennistraining is daarom erg belangrijk. Wanneer je het beter leert, krijg je meer plezier in de sport. Wanneer je iets immers goed kunt, wordt het plezier erin des te groter. Dat is ook de reden dat de trainingen worden verzorgd door gediplomeerde tennisleraren.

Deze informatie is bestemd voor jeugdige tennissers en ouders om een duidelijk beeld te kunnen vormen over de inhoud van de tennistrainingen bij Thos.

De trainingen worden in drie onderdelen verdeeld.

1. MKMT (Maak Kennis Met Tennis)

Dit zijn kennismakinglessen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze kinderen delen we in op leeftijd bij andere kinderen die MKMT volgen. Ook bekijken we bij welke vriendjes en vriendinnetjes de kinderen graag in een groep zouden willen zitten. Dit wordt zo goed mogelijk nagestreefd.
Het kan voorkomen dat er groepen gevormd worden waarin zowel kinderen van MKMT zitten als kinderen van de reguliere training. Dit heeft te maken met de leeftijd en het niveau van de kinderen.
De groepsgrootte is maximaal 10 kinderen, maar we proberen met maximaal 8 kinderen per groep te trainen.

Inhoud training

Er wordt gebruikt gemaakt van een programma dat speciaal is ontworpen door de KNLTB voor kinderen in deze leeftijd.  Spelenderwijs worden de verschillende onderdelen van tennis aangeleerd. Dit gebeurt zowel met als zonder racket en op een verkorte afstand tot het net. De kinderen leren de beginselen van de volgende slagen: forehand, backhand, volley en service. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het spelen van wedstrijdjes en het leren van de daarbij behorende puntentelling.  Er wordt gebruik gemaakt van speciale materialen zoals zachtere ballen, een kleiner speelveld en een lager net, zodat kinderen het tennisspel sneller leren. We laten de kinderen veel samenwerken en vinden het belangrijk dat ze zo snel mogelijk in staat zijn om een rally te spelen. De motorische vaardigheden zijn ook een belangrijk onderdeel van MKMT. Goed kunnen bewegen is namelijk een van de basisprincipes om het tennisspel goed te leren.
De kinderen die deelnemen aan MKMT mogen gebruik maken van de tennisbanen (het zogenaamde ‘vrij tennissen’) en mogen meedoen aan de door Thos georganiseerde activiteiten.
Na MKMT stromen de kinderen door naar de reguliere training. Zij kunnen mee gaan doen met de verschillende wedstrijdactiviteiten die worden georganiseerd, zoals toernooien en competitie. (miniveld/ driekwartveld)

2. Reguliere training

Deze training is voor alle jeugdleden van Thos. De indeling wordt gemaakt op basis van leeftijd en niveau. Waar mogelijk, wordt er rekening mee gehouden dat kinderen uit hetzelfde competitieteam bij elkaar in de groep komen. Dit heeft - zeker bij de wat jongere kinderen - geen prioriteit. De maximale groepsgrootte is 8 kinderen.

Inhoud training

Deze training sluit aan op MKMT. Afhankelijk van leeftijd en niveau wordt gebruik gemaakt van mini-, driekwart- of grootveld. De tennisballen worden daarop afgestemd. De basis van tennis wordt aangeleerd. Daaronder verstaan we meestal de basisslagen, zoals de forehand, backhand, volleys, smash en service. De basis van tennis is echter meer. Naast de techniek van een speler, vormt ook de tactiek een belangrijk onderdeel van de basis. Dat betekent: het leren spelen van wedstrijden in zowel het enkel –als dubbelspel, door in verschillende tactische situaties te trainen.
Tevens besteden we  aandacht  aan het conditionele en mentale aspect van tennis. In de leeftijd t/m 12 jaar gaat het om het aanleren en vanaf 13/14 jaar gaat het om het verbeteren van het bovenstaande.
De kinderen die deelnemen aan de reguliere training adviseren we deel te nemen aan de door Thos georganiseerde activiteiten en de KNLTB-competitie. Daarnaast adviseren we deel te nemen aan externe jeugdtoernooien. Deze activiteiten zorgen voor nog meer plezier in tennis.

3. Selectietraining

Deze training is voor kinderen vanaf 6 jaar, die naast de reguliere training, graag een 2e keer willen trainen en beschikken over een bovengemiddelde dosis talent en interesse voor tennis.  De jongste kinderen worden voorafgaand aan elk seizoen geselecteerd door de trainers. De trainers komen dan met een advies. De wat oudere kinderen kunnen ook op latere leeftijd gevraagd worden om deel te nemen aan de selectietraining.
Iedereen moet voorafgaand aan elk nieuw seizoen zich opgeven voor de selectietraining. Hier kan iedereen zich voor inschrijven. Nadat de inschrijvingen binnen zijn, wordt er een selectie gemaakt. De selectie wordt gemaakt op basis van talent, beleving, plezier, inzet en discipline in de trainingen en wedstrijden. Bij de oudere kinderen worden daar de criteria prestatie en toewijding aan toegevoegd.

Inhoud training

Tijdens de selectietraining wordt er meer geëist van de kinderen. Er wordt van de groep naast plezier, een goede inzet en discipline verwacht. Alle aspecten van het tennis komen aan bod. Er wordt gewerkt vanuit discipline, wat uiteindelijk leidt tot zelfdiscipline, zodat de speler het uiterste uit zichzelf kan halen. Naast de tennistraining is er een aparte conditietraining, om alle aspecten die belangrijk zijn bij tennis aan bod te kunnen laten komen. Naast de selectietraining is het mogelijk voor selectiespelers om een 3e keer te trainen bij de centrale tennisopleiding van Tennisschool Maascourt, waar talentvolle jeugd uit Noord-Limburg en Oost-Brabant traint.
De kinderen die deelnemen aan de selectietraining zijn verplicht om deel te nemen aan de door Thos georganiseerde activiteiten en de KNLTB competitie. Daarnaast is het verplicht om deel te nemen aan externe toernooien. Deze activiteiten zorgen voor uitdaging, toename van het plezier en de wil om beter te worden in tennis.

Kinderen beginnen dus met Maak Kennis Met Tennis en stromen vervolgens door naar de reguliere trainingen. De kinderen met een grotere ambitie en prestatieve drang gaan door naar de selectietraining.

Hoofdsponsors

Fotogalerij