Baanreglement

Bij Thos hebben we de beschikking over maar liefst 8 banen. Hierdoor kun je bijna op elk tijdstip van de dag tennissen. Hier kunt u exact lezen waar een ieder zich aan dient te houden.

Baanreglement

Om alles ordenlijk te laten verlopen en er voor te zorgen dat ons park er fatsoenlijk bij blijft liggen hebben we wel een baanreglement opgesteld. 

 • Iedere speler/ster dient zijn/haar tennispasje bij zich te dragen.
 • Iedereen die gebruik wil maken van de baan, dient lid te zijn van Thos.
 • Het is mogelijk om buiten de piekuren te gaan tennissen met een introducee (= niet lid van Thos). Dit is maximaal 5x mogelijk per jaar en daarvoor dient vooraf toestemming gevraagd te worden aan een lid van het dagelijks bestuur.
 • Iedere speler/ster dient te zorgen dat hij/zij in correcte tenniskleding en schoenen (geen sportschoenen) op de baan verschijnt. Een trainingspak is, als de weersomstandigheden van dien aard zijn dat gebruik noodzakelijk is, toegestaan.
 • Voor gebruikmaking van een tennisbaan is het noodzakelijk deze te reserveren op het moment dat u wenst te gaan tennissen. Met betrekking tot de gang van zaken rond het reserveren van de banen wordt verwezen naar het reserveringsreglement.
 • Het geven van tennisles is voorbehouden aan de door Thos gecontracteerde bevoegde (tennisschool, tennisleraar dan wel de organisatie die tennisleraren detacheert). Leden van Thos mogen geen tennislescyclus (= meer dan 1 les) verzorgen aan andere Thos-leden en/of niet Thos-leden. Hierbij speelt het geen rol of deze cyclus tegen vergoeding of gratis is.
 • Thos-leden mogen zonder toestemming van het bestuur geen commerciële activiteiten organiseren op het tennispark (zowel eenmalige als herhalingen). 
 • De baan moet ordentelijk worden achtergelaten.
 • De verlichting kan door de leden zelf worden ontstoken m.b.v. de knoppen, die zich bevinden in de entree van het paviljoen. Door middel van een tijdklok wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld. Bij vertrek voor dit tijdstip (+/- 23.15 uur) dienen de laatste spelers de baanverlichting uit te schakelen. De leden dienen efficiënt gebruik te maken van de verlichting. Dat wil zeggen dat er geen verlichting op banen wordt ontstoken, indien op al verlichte banen gelegenheid is om te tennissen.
 • Tijdens de competitiewedstrijden en toernooien moet stilte in acht worden genomen rond de banen en is het betreden van banen door het publiek verboden.
 • Het betreden van het dak van het paviljoen is verboden en bovendien gevaarlijk. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen.
 • Fietsen en bromfietsen dienen op de daartoe bestemde ruimten ordentelijk te worden weggezet. Het is ten strengste verboden met fietsen en bromfietsen over de betegelde ruimte te rijden.
 • Al het vuil dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.
 • Het is verboden tegen de muren van het paviljoen te tennissen. Voor dit doel is een slagmuur aanwezig.
 • Voor reclame op kleding volgt het bestuur de richtlijnen KNLTB.
 • Men is verplicht bij verzoek om banen vrij te maken voor onderhoud en hieraan onmiddellijk gevolg te geven.
 • De leden die het tennispark verlaten, wordt indien er verder geen leden meer aanwezig zijn, verzocht te controleren of de deuren van het paviljoen gesloten zijn. Indien dit niet het geval zou zijn, dient men een van de bestuursleden hiervan in kennis te stellen.
 • Aanwijzingen van bestuurs- en commissieleden die betrekking hebben op gedrag, op en rond de banen, dienen onverwijld te worden opgevolgd. Het misdragen met betrekking tot dit baanreglement kan leiden tot een speelverbod en eventuele andere sancties, te bepalen door het bestuur.
 • Er mag tijdens echte regen niet getennist worden. Bij enkele druppels of een beetje motregen hoeft er niet direct gestopt te worden, maar moet de intensiteit van de neerslag wel goed in de gaten te worden gehouden Bij het verlaten van de baan tijdens regen mag er absoluut niet geveegd worden op de gravelbanen. Na een regenbui moet er voldoende tijd worden genomen alvorens de baan te betreden. Het water moet namelijk de kans krijgen om uit de baan weg te zakken. En voor de winter geldt dat er bij vorst en opdooi niet getennist mag worden, zie dan het mededelingen bord.
Beleid & Reglementen Overzicht