Tenniskleding

Tenniskleding heeft vooral de laatste jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Was het tot in de tachtiger jaren uitsluitend de kleur wit in diverse vormen, daarna zijn vele kleuren en ook wel vormen van kleding toegevoegd. 

In het KNLTB competitiereglement staat hier het volgende over opgenomen: tijdens een wedstrijd behoort men schone en algemeen geaccepteerde tenniskleding te dragen.

Een ruim begrip waarbij vervolgens toegelicht wordt wat bijvoorbeeld niet toegestaan is. Niet toegestaan zijn o.m. bermuda's, boxershorts en overhemden. Het bestuur van Thos wil in deze tijd geen strakke regels opstellen en hanteren. Wel stelt het bestuur zich op het standpunt dat algemeen aanvaarde en schone tenniskleding op de baan altijd een must is en alleen maar getuigt van respect voor medespelers en tegenstanders.

Dat u met uw kleding rekening houdt met de klimatologische omstandigheden vinden wij vanzelfsprekend. Wel doen wij een beroep op al onze leden om te voorkomen dat de outfit ergernis en irritatie oproept bij spelers en publiek. In voorkomende gevallen zal de wedstrijd-/competitieleiding u hier ook op aanspreken en vragen uw kleding aan te passen. Het bestuur zal dit verzoek altijd ondersteunen.

Schoeisel

Het schoeisel dat men op de banen draagt dient speciaal voor tennis te zijn ontworpen en mag het speelveld niet beschadigen. Met ingang van juli 2009 beschikt Thos over twee soorten ondergrond: gravel en kunstgras. Wij laten een ieder vrij in de keuze van het schoeisel. U kunt kiezen uit een allround schoen of uit twee verschillende soorten, speciek voor de betreffende baansoort. U dient er wel beducht op te zijn dat een wedstrijdleiding u niet op basis van uw schoeisel naar een bepaalde baansoort zal sturen.

Sponsoring

Wat sponsoring op de kleding betreft staat in het KNLTB competitiereglement een uitgebreide reclamecode opgenomen. U mag hier altijd naar vragen bij de competitieleider. Teamsponsoring is volgens onze eigen regels pas toegestaan na overleg met de Sponsor-commissie. Als de meerderheid van het team dezelfde outfit draagt, wordt dit beschouwd als teamsponsoring. Bij twijfel raden wij u aan altijd contact op te nemen.

Beleid & Reglementen Overzicht