Beleidsplan 2021 - 2025

Wegwijzer

Tijdens de ALV van 2020 is aangegeven dat er een nieuw beleidsplan opgesteld gaat worden voor de periode 2021-2025. Dit zal in de ALV van 2021 uitgebreid besproken worden en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden.

Een beleidsplan is van groot belang voor een vereniging. Zonder visie is het onmogelijk om een vereniging te besturen. Het beleidsplan is dan ook de rode draad voor het bestuur. Waar moeten we naar toe, naar willen we naar toe. Daarnaast zal het bestuur jaarlijks op basis van het beleidsplan verantwoording afleggen aan haar leden. Hier onder kunt u het oude beleidsplan 2013-2017 downloaden. In de loop van dit jaar zal daar het nieuwe (concept) beleidsplan 2021-2025 aan worden toegevoegd.

Downloads:

Beleid & Reglementen Overzicht