Tennistraining bij Thos

Training is leuk, training is leerzaam en bovenal heb je training nodig om te leren tennissen. Als vereniging zijn wij blij met Coen Jonker als trainer van Thos. Hij maakt tennistraining voor de jeugd nog leuker!

Sinds de komst van Coen is er het een en ander gewijzigd in de opzet van de trainingen. Er wordt in principe gewerkt met een tweetal trainingscyclussen:

  • Voorjaarstraining (periode april tot en met september)
  • Wintertraining (periode oktober tot en met maart)

Het aantal trainingen per cyclus is ongeveer 20 stuks. Dit is mede afhankelijk van de diverse schoolvakanties en feestdagen. Iedereen kan zich steeds inschrijven via de website van Thos voor de nieuwe trainingscyclus.

Voor Thos is de Technische Commissie het eerste aanspreekpunt voor alle contacten met Coen. Zijn er vragen over de trainingen, klachten of andere problemen, neem dan altijd contact op met de TC.

De indeling van de trainingen gebeurd in eerste instantie door Coen, dit in samenspraak met de TC. Bij de indelingen wordt rekening gehouden met de volgende zaken:

  • Op welke dagen je wel of niet kunt trainen
  • Je leeftijd
  • Je speelsterkte
  • Vrienden/vriendinnen

Hierbij is geen vaste strakke volgorde, we proberen alles zo goed mogelijk in te delen, zodat iedereen veel plezier beleefd aan de training en er zoveel mogelijk van leert.

Algemeen

  • Om deel te kunnen nemen aan de trainingen dient u lid te zijn van Thos. Indien u geen lid bent en toch inschrijft, zullen de kosten van het lidmaatschap als nog in rekening worden gebracht.
  • Inschrijven gebeurd via de website van Thos, betalen van de trainingen doet u rechtstreeks bij Coen, u gaat dus met hem de verplichting aan.
  • Het geven van tennistraining op de banen van Thos is alleen toegestaan voor door Thos aangewezen trainers.

Voor alle vragen over de trainingen kunt u terecht bij de Technische Commissie. Klik hier voor alle verdere informatie. Voor vragen, mail de TC of mail onze clutrainer Coen Jonker (mail Coen)