Wintertraining en racketavond

Deze week starten de nieuwe lessen voor de trainingen weer: de wintercyclus. Een cyclus waar een grote vraag naar was. Deze cyclus gaan we met een record aantal senioren trainen en ondanks dat hebben we ook nog leden teleur moeten stellen, omdat we geen banen meer hadden. Dit heeft gevolgen voor onder andere de racketavonden.

Als bestuur hebben we de afgelopen twee weken geworsteld met het dilemma: trainen op de woensdagavond, kan dat? De woensdagavond was tot op heden vrijgemaakt voor de racketavond. De laatste jaren waren we al 1 baan kwijt aan de trainingen. Nu kwam echter het verzoek om van 20:00 tot 21:00 uur 2 banen beschikbaar te stellen.

Als voorbereiding hierop heeft de TC alle trainings mogelijkheden uitgebreid in kaart gebracht. Daaruit bleek dat alle banen verder bezet waren. Er wordt zelfs ook in de wintermaanden tot 23:00 uur getraind! Ook Maximum heeft haar steentje bijgedragen door een extra trainer (en niet zomaar een beginner!) in te schakelen. Kortom, eventueel uitwijken naar de woensdag zou geen luxe zijn, maar zou noodzakelijk zijn om aan de behoefte van de leden te kunnen voldoen.

Als laatste heeft de TC in kaart gebracht dat de stormloop op de training is ontstaan door een enorme toename van senioren die willen trainen. Het aantal uren voor junioren is zelfs iets terug gelopen. Ook is gebleken dat van de leden die nu ingepland staan er 55% de laatste drie jaar lid is geworden van Thos. Een groep waar de toegevoegde waarde van trainingen zeer hoog genoemd mag worden.

In aanloop naar de beslissing is contact opgenomen met diverse leden die maximaal pas drie jaar lid zijn van Thos. Het belang van trainingen wordt door al deze leden hoog ingeschat. Daarbij werd meerdere keren aangegeven dat deelname aan de training als laagdrempelig wordt ervaren en een hele goede stap is om kennis te maken met andere leden. Deze stap wordt over het algemeen eerder genomen dan deelname aan andere activiteiten.

Uiteindelijk is in het bestuur de discussie gevoerd wat te doen voor de komende periode. Daarbij heeft ook mee gespeeld dat de racketavonden de laatste maanden niet overbevolkt waren en de drukte voor een groot gedeelte werd veroorzaakt door dat diverse leden meerdere rondes mee speelden. Daar is natuurlijk niets mis mee, als de vrije banen het toe laten.

Al deze zaken tegen elkaar afwegend heeft het bestuur bij meerderheid besloten om de trainingen voor de woensdag voor deze cyclus toe te staan. We zullen deze periode nauwkeurig in de gaten proberen te houden wat de exacte gevolgen voor het "nee" moeten verkopen zijn. Op basis daarvan zullen we deze beslissing in februari nogmaals evalueren.

Daarnaast hopen we dat we ongeveer een zelfde winter krijgen als de laatste winter. In dat geval kunnen we nog heel lang gebruik maken van de gravelbanen en zouden er op dat moment dus als nog 8 banen (= 32 leden) beschikbaar zijn voor de racketvond tussen 20:00-21:00 uur.

Wij snappen dat niet iedereen even gelukkig zal zijn met deze beslissing en wellicht is dat nog mild uitgedrukt. Wij hopen echter dat wel iedereen deze beslissing kan accepteren en ook het belang er van kan inzien. Wij denken dat het kunnen volgen van training veel toegevoegde waarde heeft voor het beleven van de tennissport.

Tenslotte staan wij uiteraard altijd open voor het beantwoorden van vragen of het aangaan van de discussie met de leden. Wij willen echter een ieder dringend verzoeken zijn of haar eventuele ongenoegen over deze beslissing niet te uiten richting tennisschool Maximum of richting Mirjam Pouwels. Het is het bestuur die deze beslissing genomen heeft.

Nieuws Overzicht