Nieuwe AED Thos

Sinds 18 november is er bij Thos weer een AED aanwezig. Een AED kan levens redden en is eenvoudig in gebruik. Om gemakkelijke diefstal te voorkomen, hangt de AED nu in het halletje beneden naar de kleedkamers.

Helaas is de vorige AED eind 2013 weggehaald. Na veel touwgetrek met de verzekeraar, bleek deze bereid de diefstal te vergoeden. Hierop heeft het bestuur de knoop door gehakt en besloten op eigen kosten een nieuwe AED aan te schaffen. Daarbij is tevens besloten de AED in het halletje rechts (naar de kleedkamers) op te hangen. Gevolg hiervan is dat de AED min of meer achter een afgesloten deur hangt als er verder geen activiteiten zijn bij Thos.

Mocht zich de noodsituatie voordoen indien het paviljoen gesloten is, neem dan uw tennisracket mee en sla het glas van de deur in. Dit is enkel glas en dus relatief eenvoudig door te slaan. Achteraf bekijken we wel hoe de verzekeringen de ruit willen/gaan vergoeden en anders neemt Thos deze kosten voor haar rekening.

De AED is zeer eenvoudig te bedienen en geeft u stap voor stap instructies. In principe kan er niets fout gaan en kunt u ook nooit ten onrechte "schokken" toe dienen. De AED neemt steeds zelf de beslissing. Wees dus niet bang om de AED in te zetten als de noodzaak er voor aanwezig is. In het koffer van de AED zitten een drietal extra's die de eerste hulpverlening kunnen versnellen:

  • schaar: om kleding door te knippen
  • mondkapje: om de beademing te verbeteren
  • mesje: om overtollige borsthaar te verwijderen

Bij een noodsituatie is het verstandig om altijd een vast protocol door te lopen. Daarnaast is het van het grootste belang om rustig te blijven en hulp in te roepen van omstanders. Doorloop de volgende stappen:

  1. Controleer of het slachtoffer bij bewustzijn is
  2. Controleer of het slachtoffer nog adem haalt
  3. Nee, bel 1-1-2 en zeg dat het om reanimatie gaat
  4. Start met reanimatie door 30 borstcompressies uit te voeren
  5. Beadem 2 keer
  6. Sluit de AED aan en volg de instructie op
  7. Herhaal de handelingen van de AED tot dat de ambulance aanwezig is

Na gebruik van de AED moet dit ten alle tijden gemeld worden aan het bestuur. Hierna moet de AED namelijk gereset worden. Nadat de AED gebruikt is, is het voor degenen die de eerste hulp verleend hebben verstandig om nog even gezamelijk na te praten. De gebeurtenis die je zo juist over komen is zal je namelijk niet in je koude kleren gaan zitten. 

Nieuws Overzicht