Senioren Plus toernooi wederom onder stralende zon!

Het SeniorEvent op onze banen van Thos, ligt al weer achter ons en alle pijlen worden al weer gericht op de laatste vrijdag van juli 2016.

Dit jaar zijn alle senioren in de wijde omgeving van Grave, persoonlijk benaderd en in kennis gesteld van dit tennisevent. Ook alle verenigingen zijn verzocht om op hun site de leden te attenderen op dit ouderenspektakel op de banen van Thos. Dat heeft dit jaar geleid tot ruim zestig deelnemers, die elkaar hebben bestreden op 8 banen, met twee groepen van 4 dubbels op elke baan.

Om kwart voor negen kwamen de eersten zich melden en onder het nuttigen van een kopje koffie met koek, werd het met de minuut gezelliger en kon de wedstrijd(en) van het voorbije jaar of nog langer geleden nog even de revue passeren. Na een korte inleiding en enkele puntjes op de i, werd er gestart op alle banen. Ook dit jaar is het opvallend, hoe er gestreden wordt voor elk punt en dat dit alleen in een prettige en sportieve sfeer kan, als ieder zijn/haar eigen spelletje kan spelen, op zijn/ haar eigen niveau, voor zover dat mogelijk is.

Tussen de middag was er een ruime stop, zodat elke deelnemer contacten kon leggen, tijdens een ruim en goed verzorgde lunch, waarna de tweede helft voor wedstrijd drie en vier kon aanvangen. Om half vijf was er een ludieke prijsuitreiking, waar een aantal dames en heren in het zonnetje werden gezet, waarna het paviljoen om half acht werd afgesloten.

Daarnaast gaat bijzondere dank uit naar de mensen achter de bar, de uitstekende staat van de banen, de altijd parate invallers, de technische medewerkers en last but not least, Juul….ooit ledenadministrateur, achter de laptop en de beamer, met de vele actiefoto’s, ook dit jaar weer geschoten door een lid van “Fotoclub de Soos”. (Deze serie is in de maaken zal z.s.m.worden aangeboden aan de webbeheerder van Thos)

Met vriendelijke groet,

De wedstrijdleider

Klik hier voor de foto's

Nieuws Overzicht