Uitbetalen bardienst

Met ingang van dit jaar zal de uitbetaling van de bardienst veranderen.

Binnen de paviljoens gebeuren van Thos vinden allerlei verandering plaats. Zo zijn we eind 2015 al gestart met het niet de gehele tijd aanwezig zijn van een lid van de paviljoenscommissie. Daarnaast willen we er ook steeds meer naar toe om zo min mogelijk contant geld te hebben binnen Thos. Dit heeft allemaal gevolgen voor het uitbetalen van de bardiensten.

Met ingang van dit jaar worden de bardiensten alleen nog maar via de bank uit betaald. De paviljoencommissie zal per maand een lijst op stellen van de leden die een of meerdere bardiensten gedraaid hebben. Na afloop van de maand zal deze ter beschikking worden gesteld aan de penningmeester. Deze zal aan het einde van de eerste week van de maand volgende op die waarin de diensten gedraaid zijn de betaling uitvoeren. 

Nieuws Overzicht