Controle gegevens leden

Voor Thos is het van belang dat alle leden met de juiste gegevens in het bestand staan. Daarom willen wij u vragen om deze even te controleren.

Begin februari hebben alle leden een email ontvangen met daarop hun gegevens zoals ze op dat moment bij Thos in het ledenbestand staan. Om diverse zaken goed te laten verlopen, denk aan informatieverstrekking, betalingen en gegevens KNLTB, is het van het grootste belang dat de gegevens volledig en juist zijn. Indien gebleken is dat het emailadres onjuist of niet aanwezig is, ontvangt u in de week van 08 februari een brief met daarin dezelfde gegevens.

Via onderstaand formulier kunt u kenbaar maken welke gegevens in uw geval, of in het geval van uw zoon/dochter onjuist zijn. Omdat we natuurlijk willen weten of iedereen de mail of de brief heeft ontvangen, willen wij iedereen vragen ook even te reageren als de gegevens helemaal juist zijn. Dat kan simpel door uw naam en emailadres in te vullen en te kiezen voor de optie dat alle gegevens volledig en juist zijn. Verder hoeft u dan geen gegevens in te vullen. 

Zijn er gegevens onjuist of ontbreken er gegevens, kies dan voor de optie "nee" en vul de juiste gegevens in waar die fout zijn of ontbreken.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Johan Veldkamp, Ledenadministratie Thos

 

Naam*
Email*
Gegevens juist

Adres
Postcode
Plaats
Geboorte datum
Emailadres
KNLTB nr
Bankrekening

Nieuws overzicht