Met Fair Play win je altijd!

Sporten in een sportieve, veilige en respectvolle omgeving draagt bij aan een plezierige sportbeoefening. Dat zorgt ervoor dat leden het plezier in het tennis behouden.

De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan. Samen met iedereen die op enige wijze betrokken is bij de tennissport, is de KNLTB verantwoordelijk voor een integere tennissport in Nederland. Er is daarom binnen de KNLTB een project Fair Play opgezet met als uitgangspunt een zoveel mogelijk integrale en uniforme aanpak voor alle doelgroepen en alle misdragingen gebaseerd op de drie pijlers preventie, detectie en correctie.

De KNLTB wil met deze aanpak bewustwording creëren bij iedereen binnen de tennissport en vooral voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Deze aanpak moet er ook voor zorgen dat een overtreding van de nieuwe gedragscodes-een "misdraging"- daadwerkelijk gemeld en aangepakt wordt. Iedereen, van recreant tot wedstrijdtennisser, tennisleraar, coach, scheidsrechter, supporter en ouder, behoort zich integer te gedragen. Om een gemeenschappelijk kader voor integriteit te bieden introduceert de KNLTB de 'Fair Play in tennis gedragscode'.

Neem je verantwoordelijkheid en spreek mensen aan op niet-integer gedrag. De KNLTB verwacht dat iedereen die schendingen van de gedragscode constateert, dit ook meldt. 

Samen zijn we verantwoordelijk voor een integere tennissport in Nederland en de integriteit van onze tennisgemeenschap.

Voor meer informatie over het project Fair Play kijk op onderstaande link:

http://www.knltb.nl/over-knltb/fair-play/ 

 

 

Nieuws Overzicht