Extra ALV op 22 november

Op 22 november 2016 zal er een extra Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Deze is noodzakelijk om inversteringen te kunnen doen.

In 2017 wil het bestuur overgaan tot vervanging van de balken op het balkon. De situatie zoals die nu is zorgt regelmatig voor gevaarlijke omstandigheden. Na uitgebreid onderzoek, diverse besprekingen en offertes wil het bestuur van Thos een opdracht verstrekken aan een leverancier. Daar met het totaal bedrag van de investering meer dan € 10.000 is gemoeid, zijn we conform de statuten en het huishoudelijk reglement verplicht toestemming te vragen aan de leden. Dat zal gebeuren tijdens de extra ALV van 22-11-2016.

Naast bovengenoemd item zal het bestuur u bij praten omtrent de activiteiten die al ontplooit zijn voor de veranderingen aan ons tennispark in 2018 en daarnaast over het verdwijnen van contant geld in ons paviljoen per 01-01-2017. De volledige agenda van deze extra ALV en de notulen van de ALV 2016 kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Extra algemene ledenvergadering 2016:

  • Datum: dinsdag 22 november 2016
  • Aanvang: 20:00 uur
  • Locatie: paviljoen Thos

Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Wij zien u graag op 22 november in ons paviljoen. 

Bestuur Thos

Downloads:

Nieuws Overzicht