Waarom pinnen?

In het voorjaar van 2016 heeft het DB van Thos de beslissing genomen om in kaart te gaan brengen of het haalbaar zou zijn om geen contant geld meer te accepteren in het paviljoen. Op basis van dit onderzoek is de beslissing genomen om met ingang van 01-01-2017 geen contant geld meer aan te nemen in het paviljoen. Op deze pagina leest u de verdere overwegingen.

Hoe betalen

Vanaf 01-01-2017 zijn er nog maar twee manieren om de consumpties in het paviljoen af te rekenen. Er kan een keuze gemaakt worden uit:

  • Pinnen met je bankpas
  • Betalen via de KNLTB-pas

De huidige kassa die Thos heeft, werkt zeer goed met beide opties. Ook het bedienen voor de bardienst medewerker is zeer eenvoudig en geeft zelfs de opties om een gezamenlijke rekening in meerdere delen op te splitsen zodat iedereen zelf kan betalen.

Geen overgangsperiode

Het betalen van de consumpties per pin gaat voor iedereen in per 01-01-2017. Voor Thos maakt het verder nauwelijks iets uit of er betaald wordt via de bankpas of via de KNLTB-pas. We hebben er voor gekozen om per 01-01-2017 al het contant geld uit het paviljoen af te storten. Ook gaan we de afstort mogelijkheid van briefgeld stopzetten bij de Rabobank. Dit gaat weer een kosten besparing opleveren. Er is dan ook voor gekozen om per 01-01-2017 volledig over te stappen en geen overgangsperiode in te stellen. 

Geldt dit ook voor de competitie en/of toernooien?

Ja, ook tijdens de competitie en toernooien moeten de teams afrekenen via de pin. In MIJNKNLTB zal aangegeven worden dat er in het paviljoen alleen gepind kan worden. Diverse verenigingen in de regio hanteren deze werkwijze nu ook al. Door het vooraf kenbaar te maken, zal het verder geen problemen opleveren. Ook tijdens de open toernooien zullen de deelnemers van te voren een mail ontvangen.

Geldt dit ook voor het tennissen overdag?

Ja, ook hier moet voortaan via de pin afgerekend worden. In principe is de kassa 24-uur per dag in gebruik en kunnen de consumpties aangeslagen en afgerekend worden. Door het eenvoudige menu kan iedereen deze handeling verrichten.

Waarom is dit besluit genomen?

Het hebben van contant geld in het paviljoen heeft veel nadelen. Een belangrijk risico dat we lopen is de diefstal van geld. Iets waar we ons niet op een betaalbare wijze tegen kunnen verzekeren. Daarnaast blijft contant geld natuurlijk altijd een reden voor inbrekers om een poging te wagen.

Contant geld brengt ook kosten met zich mee. Het periodiek afstorten van briefgeld is zo’n kosten post, om maar te zwijgen van de kosten voor het afstorten van muntgeld. Daarbij is het ook niet meer van deze tijd dat een vrijwilliger van Thos met bijvoorbeeld € 4.000 over straat fietst om dat te gaan af storten.

Alle handelingen rondom contant geld vergen veel tijd. Denk hierbij aan het tellen van de kassa om de bardienst op te kunnen starten. Daarna moet bij het sluiten van de kassa het geld weer geteld worden om het overtollige geld af te storten. Vervolgens moet dit geld weer geteld worden en moeten er formulieren opgesteld worden om het af te kunnen storten. Tenslotte mag de penningmeester nog allerlei controles uitvoeren om het kasgeld in de administratie in te kunnen voeren.

Als laatste, het blijft allemaal mensenwerk. Bij vakkrachten achter de kassa ontstaat er nog weleens een kasverschil, laat staan bij “leden” die 3x per jaar een bardienst moeten draaien. Iedere keer weer een heel gepuzzel om te bepalen of er sprake is van een acceptabel kasverschil of dat we echt geld missen.

Door nu alleen nog te gaan pinnen is er altijd aansluiting tussen de aangeslagen omzet op de kassa en de ontvangsten op de bank. Dat vermindert het aantal handelingen en de kans op fouten.

Consumptiekaart

Tijdens de open toernooien in juni en december zullen we nog wel gebruik blijven maken van de consumptiekaarten. De aankoop van deze kaart kan echter alleen betaald worden door te pinnen.

Pinnen overzicht