Happy New Year!

De allerbeste wensen voor 2017. Een goede gezondheid en veel geluk voor u en al uw geliefden. Samen gaan we proberen er weer een mooi jaar van te maken.

Het nieuwe jaar is weer begonnen, voor Thos wellicht een jaar van de waarheid. Zonder nu heel dramatisch te willen doen, staan er wel veel belangrijke dingen op de kalender. Veel zaken zullen in 2017 definitief vorm gaan of moeten gaan krijgen. Het jaar ook waar in we beslissingen moeten nemen die gevolgen hebben voor de toekomst van Thos. Beslissingen die we moeten nemen als bestuur, maar waarbij we hopen te kunnen rekenen op de steun en bijdragen van heel veel leden.

  • Balkon

In januari gaan we van start met een eerste belangrijke werkzaamheid. Het balkon moet vervangen worden en alle werkzaamheden die we hiervoor moeten uitvoeren kunnen we niet met alleen de vaste groep vrijwilligers doen. De steun en met name de inzet van de leden zal hierbij van het grootste belang zijn om alles binnen de geplande tijd te kunnen realiseren. In de loop van de eerste week van januari gaan we al starten met de voorbereidingen.

  • Tennispark

In de tweede helft van 2017 zullen we de definitieve beslissing gaan maken of we 0, 2 of 4 gravelbanen gaan vervangen door kunstgras en de rest gaan afstoten. Alle tekeningen en mogelijke scenario’s zijn in kaart gebracht en zijn besproken met de Gemeente. Een beslissing die de vereniging voor de toekomst vastlegt in haar mogelijkheden. Een beslissing die gebaseerd zal gaan worden op (de ontwikkeling van) ledenaantallen, financiële forecast en een mogelijke bijdrage van de Gemeente of andere instanties. Daarbij zullen we als vereniging samen moeten beslissen welke “aandeel” het zwaarste weegt en waar we naar toe willen in de toekomst.

  • Vrijwilligers en leden

Het ledenaantal is de afgelopen jaren teruggelopen. Dat heeft ook direct invloed op de beschikbaarheid van (nieuwe) vrijwilligers. Vrijwilligers die we juist hard nodig hebben om activiteiten te organiseren, het park in orde te houden en ons van een natje-en-droogje te voorzien. De baancommissie heeft eind 2016 een aantal namen toe mogen voegen aan haar lijstje. De paviljoencommissie heeft echter nog steeds te maken met een structurele onderbezetting.

Daarnaast moeten we in 2017 zeker 2 tot 3 vrijwilligers vinden die zich bezig gaan houden met de werving van nieuwe leden, tezamen met degenen die dit nu “erbij” doen. Gelukkig starten we in januari samen met de HAN om alvast een en ander in kaart te brengen binnen de gemeente. We hopen met dit onderzoek een goed concept klaar te hebben liggen zodat de groep voldoende handvaten heeft om aan de slag te kunnen. Het is voor de continuïteit van Thos van het grootste belang dat het ledenaantal de komende jaren een lichte stijging gaat laten zien.

Kortom, het nieuwe jaar brengt weer veel uitdagingen met zich mee, waar we als vereniging ook weer de kans hebben om gezamenlijk te laten zien dat we het beste voor hebben met Thos.

De belangrijkste uitdagingen liggen echter op de tennisbaan, daarvoor zijn we uiteindelijk allemaal lid van Thos. We willen tennissen. Af en toe een wedstrijd winnen, maar vooral met veel plezier onze sport beoefenen en daar rond om heen een stuk gezelligheid beleven. Ik wens iedereen dan ook in eerste instantie heel veel tennisplezier toe in 2017!

 

Marcel de Veer

Voorzitter Thos

Nieuws overzicht