Thos onder leiding van een nieuw bestuur!

Op 27 februari jl werd Thos min of meer stuurloos na de ALV. Medio 2017 had de toenmalige voorzitter Marcel de Veer al aangegeven, dat hij het na zes jaar tijd vond om het stokje over te dragen. Tijd voor een frisse wind en een nieuwe kijk op diverse zaken. Door omstandigheden werd eind 2017 ook duidelijk dat de rest van het voltallige DB ook af zou treden en zelfs geen lid meer van Thos zou zijn.

Een spannende tijd brak aan. Ondanks diverse oproepen en gesprekken waren er geen kandidaten die het bestuur voor kon dragen tijdens de ALV. Het was dan ook vreemd om te zien dat na het betreffende agendapunt, de bestuurstafel nog maar bemand was met 3 personen. Gelukkig ontstonden er toen al de eerste initiatieven.

Daaruit bleek dat toch veel leden Thos een warm hart toedragen en ondanks al hun drukke werkzaamheden een bijdrage willen leveren om een bestuur te formeren dan wel om op de achtergrond actief te helpen bij diverse werkzaamheden.

Na een aantal vergaderingen met een omvangrijke groep en het elkaar steeds weer steun toe zeggen is het gelukt om een nieuw bestuur te vormen. Hierop kon de ad-interim voorzitter een extra ALV uitschrijven voor 14 mei.

Een ALV met een zeer beperkte agenda en daarom was het goed om te zien dat er een grote belangstelling was voor deze ALV. Zoals verwacht werden vervolgens de voorgedragen bestuursleden unaniem verkozen door de aanwezige leden. 

Het heeft dan wellicht even geduurd, maar er is weer een volwaardig bestuur. Je kunt wel stellen dat de uitspraak “het duurt even, maar dan heb je ook wat” zeker van toepassing is. De nieuwe bestuursleden zijn allemaal personen die hun sporen hebben verdiend binnen Thos, leden die Thos kennen en leden die Thos een warm hart toedragen.

Positief nieuws dus waardoor we gerust de conclusie kunnen trekken dat we trots mogen zijn op Thos en dat we de komende periode weer aantal zeer competente en gedreven leden in het bestuur hebben zitten.

Vanuit de ALV van februari werd het Algemeen Bestuur gevormd door:

  • Jan ten Broeke (voorzitter baancommissie)
  • Appie de Wit (voorzitter paviljoencommissie)
  • Ton van Os (voorzitter wedstrijdcommissie)

Tijdens de extra ALV werden de volgende vijf personen gekozen:

  • Gerard Ophuis  -  DB lid (voorzitter)
  • Ben van Tienen  -  DB lid (vice voorzitter
  • Jan Gosenshuis  -  DB lid (secretaris)
  • Marcel de Veer  -  DB lid (penningmeester)
  • Monika Brussaard  -  AB lid (voorzitster technische commissie)

Na het behalen van de Europese titel in 1988 voetbal door Oranje, zei Theo Reitsma op tv: “Ja dames en heren, dit is een goed stel hoor!”. Als oud-voorzitter durf ik nu met een gerust hart deze woorden te herhalen: “Ja Thos-sers, dit is een goed stel hoor!”

Samen met alle vrijwilligers en u, leden van Thos gaan we er de komende jaren weer iets moois van maken, zodat Thos een bloeiende vereniging blijft waar iedereen met veel plezier komt tennissen.

Nieuws Overzicht