Huisregels Thos

De afgelopen jaren zijn we bezig geweest om veel zaken weer op te pakken, te verbeteren of aan te pakken. Daarbij horen zaken als beveiliging en sociale hygiene. Binnen Thos zijn er voor het paviljoen nu twee personen die daarvoor de benodigde certificaten hebben behaald. Tijd ook weer om met alle leden onze huisregels te delen. Heb je hier vragen over dan kun je altijd contact opnemen met de paviljoencommissie. Het vriendelijke doch dringende verzoek om je aan de regels te houden.

Lees onderstaande huisregels eens op het gemak door:

 • ·         Consumpties worden alleen verstrekt tegen pinbetaling
 • ·         Volg altijd aanwijzingen van het bardienst (barcommissie/vrijwilliger) op
 • ·         Uitsluitend leden die op dat moment bardienst hebben mogen achter de bar komen
 • ·         De muziekinstallatie en evenals de volumeregeling wordt bediend door bardienst
 • ·         De telefoon mag alleen gebruikt worden na toestemming van de bardienst
 • ·         Conform de wet mag er in het clubhuis niet gerookt worden
 • ·         Er wordt geen alcohol geschonken aan
 •     personen jonger dan 18 jaar  
 •           bij twijfel over leeftijd kan om een identiteitsbewijs worden gevraagd
 •           jeugdleiders en begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie
 •           personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers
 •           tijdens jeugdtoernooien
 • ·         Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd
 • ·         Personen die agressie, racisme of ongewenste intimiteiten of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de bardienst verzocht het clubhuis te verlaten
 • ·         Geen wapens of drugs toegestaan
 • ·         Serviesgoed moet na gebruik door de gebruiker bij de bar teruggebracht worden
 • ·         Glaswerk moet binnen of op de terrassen blijven
 • ·         THOS is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of andersoortige schade aan goederen
 • ·         Hou de nooduitgang (terrasdeuren) altijd vrij van obstakels
 • ·         Geen overlast te veroorzaken voor omwonenden
 • ·         Help de barmedewerkers door het paviljoen netjes achter te laten, een schoner clubhuis begint bij jezelf!

Downloads:

Nieuws Overzicht