Diverse trainingen

Op deze pagina vind je alle informatie over de diverse trainingen bij Thos. Heb je daarna nog vragen, neem dan contact op met Coen.

 

  • Zomertraining

De zomertraining wordt gegeven in de periode april tot en met september. Daarbij wordt met het inplannen van de lessen rekening gehouden met de van belang  zijnde vakantieperiodes. In overleg met groepen is het mogelijk dat er bij incidentele gevallen afgeweken wordt van deze periode(s). De zomerperiode kenmerkt zich door veel drukte op de banen van Thos. Daardoor zal het aantal groepen en of de omvang van de groepen hier ook op aangepast worden.

De inschrijving voor de zomertraining wordt in de meeste gevallen opengesteld in de laatste week van februari. Afhankelijk van de startdatum sluit de inschrijfperiode ergens in maart. Vanuit Thos zal iedereen een mail ontvangen op het moment dat inschrijving mogelijk is.

  • Wintertraining

De wintertraining wordt gegeven in de periode oktober tot en met februari. Daarbij wordt met het inplannen van de lessen rekening gehouden met de van belang  zijnde vakantieperiodes en feestdagen. In overleg met groepen is het mogelijk dat er bij incidentele gevallen afgeweken wordt van deze periode(s). Tijdens de winterperiode is het minder druk bij Thos doordat er minder competitie avonden zijn. Hierdoor is het vaak mogelijk om in kleinere groepen te trainen waardoor de trainer nog meer aandacht kan besteden aan een ieder persoonlijk.

De inschrijving voor de wintertraining wordt in de meeste gevallen opengesteld in de laatste week van augustus. Afhankelijk van de startdatum sluit de inschrijfperiode ergens in september. Vanuit Thos zal iedereen een mail ontvangen op het moment dat inschrijving mogelijk is.

  • Prive training

De prive trainingen worden niet in een vast schema gegeven maar wordt in overleg met de klant, de wensen bepaald en wordt er een trainingsschema opgesteld. Dit kan ook variëren per week van trainingstijd.

  • Belangrijke zaken rondom de training

De trainingen bij Thos worden volledig verzorgd door Coen Jonker. De aanmelding voor de training loopt via de website van Thos. De facturatie en betaling van de training loopt allemaal via Coen en daar heeft Thos geen bemoeienis mee. Rondom de inschrijving en deelname gelden wel een aantal voorwaarden:

  • deelname aan de training is alleen mogelijk voor leden (junioren en senioren) van Thos;
  • indeling zal plaats vinden op basis van niveau en/of vriendengroep, dit op initiatief van de trainer;
  • bij de inschrijving kunt u aangeven op welke avond u absoluut niet kunt;
  • de indeling van de groepen en tijden zal steeds tijdig bekend worden gemaakt;
  • bij de start van de trainingscyclus is iedere deelnemer het volledige bedrag verschuldigd voor deze cyclus;
  • vol = vol, bij een te hoog aantal inschrijving zal de trainer de beslissing maken op basis van diverse criteria wie wel en niet mee kan trainen die betreffende cyclus.

Wij wensen iedereen veel plezier tijdens de training. Heb je vragen, stel ze gerust aan Coen.

Training Overzicht