Inschrijving zomertraining

Via deze pagina kunnen alle leden van Thos zich inschrijven voor de aan komende zomertraining voor het jaar 2021. De inschrijving voor de training loopt via de website van Thos. De betaling doet u rechtstreeks aan de trainer. Hij is ook verantwoordelijk voor de indelingen. De inschrijving sluit 20 maart 2021.

De zomertraining gaat dit jaar van start op maandag 05 april en zal afgerond worden in september. Er zullen dit jaar 18 trainingsweken zijn. Bij het plannen van de trainingsdatums zal rekening worden gehouden met de vakanties. In overleg kan er met groepen van deze datums worden afgeweken. De trainingen worden gegeven door Coen Jonker en Tom Herijgers.

Algemene gegevens:
Voornaam*
Achternaam*
Straat en nr*
Postcode*
Plaats*
Email*
Telefoonnr*
Geboorte datum*
Geslacht
Lid Thos* Ja, ik ben lid van Thos
Speelsterkte

Bankgegevens
Ibannr*
Rekening tnv*
Incasso* Hierbij machtig ik Jonker Tennis Academy om de incasso-opdracht uit te voeren voor het lesgeld van bovenstaand Iban-nummer.
Termijnen

Training senioren, maak een keuze
Senioren 4 € 235,- Per week 1 uur, groep van 4 personen.
Senioren 6 € 155,- Per week 1 uur, groep van 6 tot 8 personen.
Prive 1 € 50,- 1 privé training.
Prive 5 € 200,- 5 privé trainingen.

Training junioren, maak een keuze
Junioren 1x € 150,- 1 uur training per week.
Junioren 2x € 210,- 2 uur training per week.

Geef aan vanaf hoe laat je beschikbaar bent
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Heeft u wensen? Geef ze hier aan!
Wensen

Voorwaarden
Akkoord* Hierbij ga ik akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden van Jonker Tennis Academy.

Algemene voorwaarden tennislessen zomer 2021 Jonker Tennis Academy

 1.  Recht op deelname aan een trainingscyclus ontstaat nadat je ingedeeld bent in een lesgroep en je de tijd en lesdag hebt ontvangen.
 2. Bij het opgeven van teveel verhinderingen riskeert de cursist niet ingedeeld te kunnen worden op een gewenste dag of tijd of zelfs helemaal niet ingedeeld te worden.
 3. Door ondertekening en versturen van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van de trainingen. Dit bedrag wordt in 1 of in 2 termijnen afhangend van de gemaakte keuze afgeschreven per automatische incasso. Deze worden altijd tijdig aangekondigd voordat deze verwerkt worden.
 4. Indien bij betaling via een incasso het lesgeld niet geïncasseerd kan worden of het lesgeld na herhaling weer gestorneerd wordt kunnen er incasso kosten gerekend worden.
 5. In geval van plaatsing en de lestijd en dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen afspraak. Kan er geen sprake meer zijn van restitutie bij het niet gebruik maken van de cursus.
 6. Trainingen gaan in principe altijd door, mocht dit niet het geval zijn is het de taak van de trainer om de trainingsgroep hiervan tijdig op de hoogte te stellen.
 7. Trainingsuren, om welke reden dan ook verzuimd, zijn voor rekening en risico van de cursist.
 8. Jonker Tennis Academy verzekert elke cursist dat de 1e/3e/5e training die uitvalt door weersomstandigheden dat spelen onmogelijk maakt ingehaald wordt. De 2e/4e uitval door weersomstandigheden is voor risico van de cursist.
 9. 100% van de trainingen die uitvallen door verzuim van de trainer om wat voor reden dan ook worden ingehaald dan wel restitutie van het lesgeld. De trainer bepaald voor welke optie gekozen gaat worden.
 10. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, zal de beslissing van Jonker Tennis Academy doorslaggevend zijn.
 11. Het zomerseizoen 2021 bestaat uit 18 lesweken en starten in week 14. Er wordt getraind met uitzondering van de schoolvakanties in week 17 en 18 en week 30 t/m 35. Week 35 is een inhaalweek en aan het einde van het seizoen zijn er altijd 2 inhaalweken mocht dit nodig zijn.
Training Overzicht