Afmelden als lid

Natuurlijk vinden wij het jammer dat u overweegt om te stoppen. Via dit formulier kunt u zich afmelden als lid van Thos. Dit zal ingaan per 01-01 aanstaande, zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement. Andere opzegtermijnen kunnen alleen ter goedkeuring voorgelegd worden en zullen altijd per kwartaal ingaan.

Wij verzoeken u dit formulier helemaal volledig in te vullen. Na verzending ontvangt u op korte termijn een bevestiging van de datum van opzegging via de email. Wij hopen dat u gedurende uw lidmaatschap met veel plezier getennist hebt bij Thos.

 

Opzegging lidmaatschap Thos

Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*

Email*
Geboortedatum*
Geslacht

KNLTB-nr*
Datum opzegging*

Vul hier onder de reden van opzegging in.
Reden*