Contributies

contributie

In 2015 is het stelsel voor de contributie volledig aangepast. Dit had te maken met een aantal belangrijke wijzigingen en een andere wijze van factureren. Daarnaast is tevens vastgelegd dat de basis bedragen altijd afgerond zijn op hele euro's.

Voor het jaar 2020 is de contributie als volgt: 

  • Junioren : € 48,- 
  • Studenten (18 tot 24 jaar) : € 72,- 
  • Senioren : € 149,- 
  • Ondersteunende leden : € 30,- 

Daarnaast zijn er nog een aantal bijzondere leden:

  • Kaderleden die niet actief tennissen € 0,-
  • Langdurig geblesseerden € 15,- (per kwartaal)
  • Junioren die alleen competitie spelen bij Thos € 30,-
  • Senioren die alleen competitie spelen bij Thos € 36,-

Al deze bijzondere regeling worden alleen toegekend na goedkeuring door het Dagelijks Bestuur. De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd. Alleen de bedragen voor leden die alleen gedurende de competitie lid zijn, worden vereffend via een eenmalige incasso.

Bij het aanmelden als lid geeft u toestemming om de contributie per kwartaal automatisch te incasseren. Dit zal telkens in de eerste week van het nieuwe kwartaal gebeuren. Als u zich in de loop van het jaar aanmeldt, gaat de contributie in met ingang van het volgende kwartaal.

Voor leden van 18 t/m 72 jaar, bestaat de verplichting op jaarbasis, in het eerstvolgende kalenderjaar, minimaal 3 bardiensten te verrichten. Hiervoor wordt in het eerste kwartaal € 45,- geincasseerd. Per bardienst krijgt u als lid € 15,- terug. U kunt ook aangeven geen bardienst te willen draaien en dan wordt het bedrag van € 90,- als afkoop gezien.

Heeft u vragen over de contributie of wilt u een regeling treffen voor de betaling, dan kunt u contact op nemen met de penningmeester.