Tennistraining bij Thos

Training is leuk, training is leerzaam en bovenal heb je training nodig om te leren tennissen. Als vereniging zijn wij blij met onze tennisschool Maximum. Zij maken tennistraining voor de jeugd nog leuker!

Sinds de komst van Maximum Tennis is er het een en ander gewijzigd in de opzet van de trainingen. Er wordt in principe gewerkt met een tweetal trainingscyclussen:

  • Voorjaarstraining (periode april tot en met september)
  • Wintertraining (periode oktober tot en met maart)

Het aantal trainingen per cyclus is ongeveer 20 stuks. Dit is mede afhankelijk van de diverse schoolvakanties en feestdagen. Iedereen kan zich steeds rechtstreeks inschrijven bij Maximum voor de nieuwe trainingscyclus.

Voor Thos is de Technische Commissie het eerste aanspreekpunt voor alle contacten met Maximum. Zijn er vragen over de trainingen, klachten of andere problemen, neem dan altijd contact op met de TC. 

De indeling van de trainingen gebeurd in eerste instantie door de tennisschool, dit in samenspraak met de TC. Bij de indelingen wordt rekening gehouden met de volgende zaken:

  • Op welke dagen je wel of niet kunt trainen
  • Je leeftijd
  • Je speelsterkte
  • Vrienden/vriendinnen

Hierbij is geen vaste strakke volgorde, we proberen alles zo goed mogelijk in te delen, zodat iedereen veel plezier beleefd aan de training en er zoveel mogelijk van leert.

Algemeen

  • Om deel te kunnen nemen aan de trainingen dient u lid te zijn van Thos. Indien u geen lid bent en toch inschrijft, zullen de kosten van het lidmaatschap als nog in rekening worden gebracht.
  • Inschrijven en betalen van de trainingen doet u rechtstreeks bij Maximum Tennis, u gaat dus met hen de verplichting aan.
  • Tijdens de (lagere) schoolvakanties zijn er geen trainingen.

Door Maximum worden 3 soorten training aangegeven:

Clubtraining

De clubtraining die worden aangeboden verschillen per vereniging in hun structuur en aantal weken. Maximum Tennis heeft echter wel een aantal basisprincipes, die op iedere vereniging terug komen.

Zo trainen de jongste kinderen altijd volgens het ‘Tenniskids’ principe (spelenderwijs leren tennissen met aangepaste ballen en materialen) en worden er op iedere vereniging waar Maximum Tennis werkzaam is, trainingen aangeboden voor zowel jeugd als volwassenen op ieder niveau. Maximum Tennis garandeert leuke, kwalitatief goede trainingen, gegeven door deskundige, enthousiaste en betrouwbare trainers.

Alle trainers worden gecoacht en begeleid door Hugo en Robert, die regelmatig trainingen van de andere trainers bijwonen. Ook overleggen de trainers met elkaar over allerlei zaken. Dit alles om goede trainers nog beter te maken. Tevens wordt continuïteit geboden. In het geval dat een trainer langdurig ziek zou worden of ernstig geblesseerd zou raken, worden zijn of haar taken tijdelijk overgenomen door (een van) de andere trainers. Zo kan er altijd training gegeven worden.

Regio training

Doordat Maximum Tennis werkzaam is bij een aantal verenigingen in dezelfde regio, is het idee van Regio Training ontstaan. Spelers die op hun eigen vereniging er een beetje bovenuit steken qua niveau en/of spelers die bovengemiddeld gemotiveerd zijn om zichzelf te verbeteren, kunnen in de Maximum Tennis Regio Training met elkaar trainen. Zo hebben ze een extra trainingsmoment in de week, met spelers van andere verenigingen, die dezelfde motivatie en ambitie hebben. Hierdoor worden ze extra geprikkeld, leren ze veel en krijgen ze als het goed is nog meer passie en motivatie voor tennis.

Om deel te mogen nemen aan de Regio Training moet een speler geselecteerd worden door het Maximum Tennis trainersteam. Er worden halfjaarlijks voorspeeldagen georganiseerd waar jeugdspelers van alle verenigingen aan mogen deelnemen.

Tennisschool

De tennisschool is het toptennis segment van Maximum Tennis. Hierbinnen doet Maximum Tennis er alles aan om talentvolle spelers naar de top te brengen. Maximum Tennis biedt verschillende trainingen en begeleiding zodat spelers alle middelen tot hun beschikking hebben die noodzakelijk zijn om daadwerkelijk de top te halen.

Daarnaast is Maximum Tennis namens Thos ook actief op het gebied van schooltennis. Hierbij worden de kinderen van de diverse basisscholen in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de tennissport. Op een speelse manier worden de eerste beginselen bij gebracht en hopen we de jeugd enthousiast te krijgen voor de tennissport in het algemeen en Thos in het bijzonder. Deze activiteit vindt plaats tijdens de reguliere gymles van de betreffende klas. 

Voor alle vragen over de trainingen kunt u terecht bij de Technische Commissie. Voor vragen, mail de TC of mail onze clutrainer Coen Jonker (mail Coen)