Vacatures Thos

Klinkt leuk zo'n aanhef, het gaat hier echter niet om betalende, fulltime banen. Als vereniging zijn we echter continu op zoeken naar een aantal leden die in hun vrije tijd wat voor Thos willen doen, vrijwilligers dus. Wellicht dat u ons kunt helpen of iemand weet die geschikt is voor een van onderstaande functies.

Al jaren zijn we als Thos trots op het feit dat we met heel veel vrijwilligers alle werkzaamheden gerund krijgen binnen de vereniging. Belangrijk ook, omdat we er zo voor kunnen zorgen dat we de kosten laag houden en de inkomsten zo maximaal mogelijk. Op dit moment zijn we echter naarstig op zoek naar een (groot) aantal vrijwilligers binnen de diverse commissies.

De ene vrijwilliger is de andere vrijwilliger niet. Daarom respecteren wij als bestuur ook elke vrijwilliger binnen Thos. Elke minuut, elke helpende hand is van harte welkom. Spiegel je dus niet direct aan een vrijwilliger die bijna dagelijks bezig is voor Thos. Ook jouw bijdrage is voor ons van onschatbare waarde. 

Levert het iets op?

Ja, heel veel respect en waardering! Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar en het verlenen van een korting van bijvoorbeeld 10% op de contributie zal eerder als een belediging worden gezien ten opzichte van de bestede uren, dan als een beloning. Het enige "voordeel" dat je hebt is dat je geen verplichte bardiensten meer hoeft te draaien.

Wie kunnen we gebruiken?

Eigenlijk ieder enthousiast lid, je groeit van zelf binnen de commissie waar je iets zou willen gaan doen. Er is overal een diversiteit aan taken die jaarlijks uitgevoerd moeten worden. Taken die er voor zorgen dat we als vereniging een perfect sportpark hebben waarop veel activiteiten georganiseerd worden. Voor alle vrijwilligers geldt dat ze 18 jaar of ouder moeten zijn. Op dit moment zijn wij op zoek naar de volgende vrijwilligers:

  • Ledenwerving

Voor Thos is het van belang om continu aandacht te besteden aan het ledenaantal. We proberen dan ook twee keer per jaar een actie te bedenken om nieuwe leden binnen te halen. Daarnaast zijn er natuurlijk bij de (aspirant) nieuwe leden diverse vragen die beantwoord moeten worden. Voor deze functie zijn we op zoek naar een drietal leden die hier een rol in willen vervulen. Daarbij zal de taak in eerste instantie vooral liggen bij het opzetten en coordineren van mogelijke acties. Daarnaast zul je vragen via de mail doorgespeeld krijgen van volwassenen die willen gaan tennissen en vragen hebben over mogelijke acties. Voor de directe ondersteuning kun je gebruik maken van het Dagelijks Bestuur. Ook bij de KNLTB ligt er een schat aan informatie. Belangrijkste is echter dat je initiatief wilt nemen om nieuwe leden richting Thos te krijgen. Klik hier om een mail te versturen als je interesse hebt of verdere vragen voor het bestuur.   

  • Paviljoencommissie

Heb je de tijd en zin er in om af en toe achter de bar te staan dan is dit de functie voor jou. Samen met een lid van Thos zorg je er voor dat degene die van de baan af komen voorzien worden van een drankje en wat erbij. In overleg wordt je dienst ingepland, waarbij het altijd mogelijk is om bijvoorbeeld ivm werk een vaste avond als verhindering aan te geven. Op korte termijn zouden we deze commissie nog graag met een vijftal leden willen versterken. Klik hier om een mail te versturen als je interesse hebt of verdere vragen voor Appie de Wit.   

  • Baancommissie

Als commissie, zijn wij het meeste buiten bezig. We hebben een grote groep, waarbij een aantal leden vast op de dinsdag- en/of op de zaterdagochtend werk verricht op ons tennispark. Er is altijd wel iets te doen: banen vegen, banen borstelen, blad ruimen, snoeien, netten repareren, rommel opruimen, hekwerken versterken maar ook in het paviljoen reparaties uitvoeren. We kunnen dus commissieleden gebruiken van allerlei pluimage. Klik hier om een mail te versturen als je interesse hebt of verdere vragen voor Jan ten Broeke.       

  • Jeugdcommissie

Als jeugdcommissie organiseren wij door het jaar heen veel activiteiten voor de jeugd. Van langdurige activiteiten zoals de competitie, tot eendaagse activiteiten zoals het ouder-kind toernooi. Bij al deze activiteiten hebben we mensen nodig die de voortrekkersrol nemen maar ook mensen die hand-en-spandiensten verlenen. Iedereen is welkom ook als je geen lid bent van Thos, maar bijvoorbeeld een ouder. We hebben een jong, enthousiast team en staan te trappelen om je te verwelkomen. Klik hier om een mail te versturen als je interesse hebt of verdere vragen voor Connie Verbaas. 

Onderstaande "vacatures" zijn gelukkig de afgelopen periode ingevuld door nieuwe vrijwilligers:

  • Dagelijks Bestuur: penningmeester

Als penningmeester ben je lid van het Dagelijks Bestuur. Het bijhouden van de administratie gebeurd in de back-office van AllUnited. Samen met het DB stel je de jaarstukken op en de begroting voor het nieuwe jaar. Belangrijk is dat rekeningen die niet via een automatische incasso gaan, tijdig betaald worden. Over het algemeen kost je dat 15 minuten per week. Daarnaast dienen 1x per maand de bankmutaties en cijfers van het paviljoen ingelezen te worden. Alles gebeurd dus online! Het inwerken zal in overleg gebeuren en kan geleidelijk geschieden. Klik hier om een mail te versturen als je interesse hebt of verdere vragen voor Marcel de Veer. 

  • Beveiligingscommissie

De beveiligingscommissie ondersteunt Thos bij het geven van beveiligingsadviezen. Daarnaast krijgen zij als eerste de melding als het alarm af gaat in het paviljoen. Met ingang van dit voorjaar kunnen zij vanaf hun smartphone, tablet of pc direct zien wat er aan de hand is in het paviljoen, door de infrarood camera's. Voor de versterking zijn wij op zoek naar een 2-tal personen. Een indicatie, in 2015 is het alarm 3x af gegaan. Klik hier om een mail te versturen als je interesse hebt of verdere vragen voor Marcel de Veer.

  • Sponsorcommissie

De sponsorcommissie zorgt voor de broodnodige extra inkomsten van Thos. Naast het binnen halen van diverse nieuwe sponsoren is het ook van belang om de relatie met onze sponsoren te onderhouden. Daarnaast proberen we ook steeds naar nieuwe mogelijkheden aan te boren die iets op kunnen leveren. Kortom, afwisselend bezig zijn, geld op halen voor Thos en leuke contacten onderhouden met onze sponsoren. Klik hier om een mail te versturen als je interesse hebt of verdere vragen voor Sam Pesulima.