Bardienst, hoe werkt het?

bardienst

Een aantal jaren geleden bleek dat de bemensing van het paviljoen niet meer voor 100% op vrijwillige basis kon. Hierdoor is er toen besloten om de verplichte bardienst in te voeren. In principe geldt deze bardienst voor alle leden van Thos, die verder niet actief zijn in een commissie.

Hoe werkt de verplichte bardienst?

In het eerste kwartaal van het jaar wordt naast de contributie een bedrag van € 45,- extra afgeschreven. In de loop van het jaar krijg je dit bedrag terug, € 15,- per gedraaide bardienst. We gaan er dus vanuit dat iedereen drie keer per jaar een bardienst moet draaien.

Via de digitale bardienstplanner kan ieder lid die bardienst moet draaien zijn/haar bardiensten zelf inplannen. Elk lid is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij de benodigde bardiensten in roostert. Je dient per tijdvak van 4 maanden jezelf in te roosteren voor een bardienst. De periodes zijn januari t/m april, mei tot en met augustus en september tot en met december. De bardienst worden steeds tijdig opengesteld zodat een ieder zichzelf kan inplannen. Vlak voor aanvang van de periode gaat het plannen even op "slot" en zal de paviljoenscommissie de dan nog openstaande diensten in roosteren met leden die zichzelf nog niet ingepland hebben.

Bij aanvang van je bardienst wordt je wegwijs gemaakt door het lid van de paviljoenscommissie. Als bardienst hoef je nooit het paviljoen te openen. In de drukke tijden is er meestal naast het lid van de paviljoenscommissie nog een Thos lid aanwezig die een bardienst moet draaien.

We werken met verschillende tijden. Dit is sterk afhankelijk van de activiteiten en de verwachte drukte. Het woord "bardienst" wil niet zeggen dat u alleen maar koffie of frisdrank hoeft in te schenken achter de bar. Iedereen is multi inzetbaar voor de werkzaamheden die op dit moment nodig zijn. Hierbij kunt u denken aan voorraad bij vullen, in de keuken hapjes klaar maken of snacks klaar maken, glazen ophalen in het paviljoen, paviljoen op ruimen, etc. Kortom alle voorkomende werkzaamheden binnen het paviljoen die op dat moment noodzakelijk zijn.

Geen activiteiten waardoor het paviljoen dicht is, en dan?

Mocht een bardienst niet door gaan omdat het paviljoen niet open gaat, bijvoorbeeld door dat de activiteit is afgelast, dan heeft u toch aan uw bardienst verplichting voldaan. U hebt zich beschikbaar gehouden voor die betreffende dienst. U krijgt dan ook gewoon het bedrag van € 15,- uitbetaald.

U dient er zelf zorg voor te draaien dat u in het jaar alle drie de bardiensten ingepland hebt. Niet ingeplande bardiensten worden in principe niet terug betaald. Plan dus tijdig uw bardiensten in, dit kan al vanaf medio december.

Mocht u absoluut niet kunnen op het geplande tijdstip, dan moet u zelf uw dienst ruilen en dit door te geven aan Appie de Wit. Mocht u op het laatste moment verhinderd zijn dan dient u contact op te nemen met Appie de Wit 

Uitbetaling bardienst

De uitbetaling van de bardienst gaat via de bank. Per maand wordt een overzicht opgemaakt door de paviljoenscommissie. In de eerste week van de daarop volgende maand zal de penningmeester het bedrag over maken op uw rekening. 

Wie moet er bardienst draaien?

In principe moeten alle leden bardienst draaien. Hierop zijn een tweetal uitzonderingen:

  • Leden die reeds actief zijn in een commissie zijn vrijgesteld van bardienst.
  • Leden onder of boven een bepaalde leeftijdsgrens zijn eveneens vrijgesteld van bardienst.

De leeftijdsgrenzen zijn met ingang van 01-01-2010 aangepast. Om geen problemen te krijgen met onze vergunningen is de minimum leeftijd 18 jaar. Deze leeftijd dient op 01 januari bereikt te zijn. Bent u op 01 januari dus nog 17 jaar, dan wordt u pas in het jaar er na ingepland.

Als maximum leeftijd is 73 jaar aangehouden. Ook hiervoor is de regel dat deze leeftijd op 01 januari bereikt dient te zijn. Bent u op 01 januari dus nog 72 jaar, dan wordt u nog gewoon een jaartje ingepland.

Mocht u van mening zijn dat er op u bijzondere omstandigheden van toepassing zijn om geen bardienst te hoeven verrichten, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur. Per omstandigheid zullen zij een besluit nemen of u inderdaad vrijgesteld wordt voor verdere bardiensten.

Niet aanwezig zijn tijdens de bardienst

Voor onze planning tijdens de activiteiten gaan we ervan uit dat iedereen aanwezig is tijdens zijn/haar bardienst. Voor dat je de bardienst moet draaien ontvang je 2 reminders om het toch vooral maar niet te vergeten. Indien je niet op komt dagen tijdens een bardienst, zal er een boete worden opgelegd van € 15,-. Hierbij is het niet van belang of je zelf de betreffende dienst had ingepland of dat deze dienst door de commissie was ingepland.

Afkoop bardienst?

Door diverse omstandigheden kan het voorkomen dat leden geen bardienst willen draaien. Op dat moment is het mogelijk de bardienst af te kopen. In het eerste kwartaal wordt de € 90,- ingehouden, die je vervolgens niet meer terug kunt verdienen door het draaien van bardiensten. Indien je de verplichte bardienst wilt afkopen, kun je dat doorgeven aan Appie de Wit. Ook als je besluit weer bardiensten te gaan draaien moet je dat doorgeven aan Appie.

Vervangende bardienst?

Bij Thos hebben we ook de mogelijkheid om in plaats van een bardienst een andere dienst in te plannen. Dit kan door omstandigheden nog weleens wijzigen. U dient hierover contact op te nemen met Appie de Wit voor verder infornatie.