Vertrouwenscommissie THOS

Waarom heeft THOS een vertrouwenscommissie?
Het vertrouwenswerk beoogt bij te dragen aan een verenigingscultuur waarin leden, bezoekers of andere relaties optimaal kunnen functioneren en zich veilig voelen. De vertrouwenspersonen behartigen hun belangen. THOS geeft hiermee invulling aan de wettelijke plicht voor organisaties om een veilige omgeving te bieden aan mensen.
De Gedragscode en Ethische Code van Thos geven een beschrijving van hoe we binnen Thos met elkaar om wensen te gaan. Deze kunt u raadplegen in het ‘Document Vertrouwenscommissie THOS’.
Wat doet de vertrouwenscommissie van THOS?
De vertrouwenspersonen ondersteunen melders van ongewenst gedrag en begeleiden hen bij het de-escaleren en het beëindigen van het als ongewenst ervaren gedrag. Opvang en meedenken over de oplossing zijn het doel van de vertrouwenspersonen, evenals het bijdragen aan herstel van de geschonden verbinding tussen melder en veroorzaker. De vertrouwenspersonen begeleiden de melder bij een klachtenprocedure.
Gesprekken tussen melder en vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk.
Hoe verloopt de klachtenprocedure in grote lijnen?
Desgewenst kan de melder na de gesprekken met de vertrouwenspersoon (of – personen) een klacht indienen. De klachtenprocedure start zodra een lid van de vertrouwenscommissie een schriftelijke klacht ontvangt. Andere betrokkenen krijgen ook gelegenheid om hun zienswijze over te brengen. De klachtencommissie, bestaande uit de vertrouwenspersonen, kan maatregelen opleggen zoals het berispen van een lid, tijdelijke toegang tot het park ontzeggen of intrekken van het lidmaatschap.
Voor een volledige beschrijving van de procedure raadpleegt u de klachtenprocedure in het ‘Document Vertrouwenscommissie THOS’.

Wie zijn de leden van de Vertrouwenscommissie van THOS?

Adriëtte van den Bergh


Rouw- en verliesbegeleider, jeugdhulpverlener en coach.
Sinds mijn vierde levensjaar heb ik het voorrecht om te wonen in het charmante stadje Grave. Hoewel ik tijdens mijn studententijd een kort uitstapje maakte naar Den Bosch, keerde ik uiteindelijk terug naar mijn geliefde Grave. Het was daar dat ik mijn leven deelde met mijn huidige vrouw, Lonneke. De liefde bloeide op en resulteerde in een langdurig huwelijk, waaruit twee prachtige dochters, Isa en Zara, voortkwamen.
Onder invloed van Lonneke's enthousiasme voor tennis, betrad ik de tennisbaan en werd lid van THOS. Ondanks enkele onderbrekingen vanwege zwangerschappen en blessures, bleef mijn liefde voor de sport bestaan, en uiteindelijk werden ook onze dochters enthousiaste leden van de tennisclub.
Professioneel gezien heb ik een eigen praktijk, Praktijk ZYN voor verlies en rouwbegeleiding. Daarnaast ben ik werkzaam als jeugdhulpverlener op diverse basisscholen bij Stichting SAAM.
Mijn taak omvat het begeleiden van gezinnen bij uiteenlopende uitdagingen, zoals opvoedproblemen, scheidingen en rouwprocessen. Daarnaast verstrek ik advies en ondersteuning aan directieleden, intern begeleiders en leerkrachten. Mijn betrokkenheid strekt zich uit tot individuele hulpverlening aan kinderen en het geven van diverse trainingen, waaronder weerbaarheidstrainingen.
Binnen onze stichting SAAM vervul ik ook de rol van vertrouwenspersoon en aandachtfunctionaris voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor mij zijn problemen geen obstakels, maar eerder uitdagingen die mijn creativiteit en vastberadenheid aanscherpen. Mijn focus ligt altijd op het zoeken naar mogelijkheden en kansen, in zowel mijn persoonlijke als professionele leven.
Adriëtte is bereikbaar via 06 23028341 of per mail avdbergh@live.nl.

Marc van Uhm

Na een carrière van bijna 40 jaar als officier bij de Koninklijke Landmacht ben ik in 2016 met functioneel leeftijdsontslag gegaan. In actieve dienst heb ik op meerdere organisatieniveaus commandanten- en staffuncties vervuld, waardoor ik veel leidinggevende en bestuurlijke ervaring heb. Als generaal-majoor b.d. heb ik tot medio 2020  nog 4 jaar parttime voor de Landmacht gewerkt als voorzitter van de Aanname- en Adviescommissie voor de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Sinds medio 2020 ben ik fulltime ‘pensionado’. Bij een paar verenigingen en stichtingen ben ik momenteel als vrijwilliger actief in de rol van voorzitter of adviseur.
In de jaren ’80 en ’90 ben ik lid geweest van THOS.  In die tijd heb ik ook deelgenomen aan interne en externe competities en toernooien. Sinds het voorjaar van 2023 ben ik weer lid van THOS. Het padel-virus heeft nl. ook mij te pakken gekregen.
Marc is bereikbaar via 06 15617039 of per mail Marcvanuhm01@gmail.com.

Loes Bardoel

Coach, trainer en intervisiebegeleider voor juristen op het gebied van Persoonlijke Ontwikkeling.
“Sinds mijn jeugd ben ik al lid van THOS, zelfs ook toen ik vanwege studies en werk in Tilburg en Arnhem woonde. De zaterdagcompetitie werkte als een magneet en ook het trainen bij Boudewijn Willemse was reden om de reistijd te overbruggen. Sinds 11 jaar woon ik in Grave met mijn dochter en vriend.
De eerste 17 jaar van mijn loopbaan heb ik onder meer gewerkt als civielrechtelijke advocaat, rechtendocent en opleidingsadviseur bij de Rechtspraak. De dynamieken in de juridische branche kunnen uitdagend zijn en een tè zakelijke benadering van geschillen is dan een valkuil. Het is nu mijn missie om juristen te leren naast hun juridische vaardigheden hun communicatieve skills uit te breiden. Dit zodat ook de emotionele behoeften van de betrokkenen gezien worden. Dat doe ik door advocaten en rechters te coachen en trainen die vanwege mentale problemen vast lopen in hun vak. Het doet me telkens goed wanneer een cliënt een stuk ‘lichter’ de deur uit loopt.”
Loes is bereikbaar via 06 4120 4218 of per mail Loes@bardoelcoaching.nl.

Downloads:

Documenten Overzicht